Praca w sejmie

Demo

Jan Orkisz

W latach 2001-2005 pełniłem zaszczytną funkcję Posła na Sejm RP. Do sejmu dostałem się startując z listy koalicji SLD-UP z miejsca nr 6 w okręgu numer 13. Uzyskałem 7483 głosów, zdobywając tym samym czwarty co do wielkości wynik z mojej listy. Wyborcy obdarzyli mnie dużym zaufaniem, którego postanowiłem nie zaprzepaścić. Od początku swojej pracy starałem się być aktywnym posłem. Moje pierwsze wystąpienie z sejmowej mównicy odbyło się 21 grudnia 2001 roku, podczas czytania poselskiego projektu nowelizacji ustaw dotyczących samorządów. Rzeczowe podejście oraz wrodzony zapał sprawiły, iż moja działalność w Sejmie nabrała od tego momentu rozpędu. W trakcie kadencji miałem 286 wystąpień z trybuny oraz złożyłem 156 interpelacji i zapytań poselskich do Premiera Rządu i członków Rady Ministrów. Pracowałem łącznie w 24 komisjach i podkomisjach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Pracowałem między innymi w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Podkomisji ds. Finansów Samorządowych, Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Więcej informacji dotyczących mojej pracy w Sejmie mogą Państwo znaleźć na mojej oficjalnej podstronie sejmowej, do której odnośnik znajduje się poniżej oraz w skrócie sprawozdania poselskiego z IV kadencji. Serdecznie zapraszam do lektury.

 

Sprawozdanie poselskie 2001-2005:

Szanowni Państwo Czwarta kadencja Sejmu RP dobiega końca. Starałem się przez te lata godnie reprezentować w Parlamencie nasz region, nasze miasta, gminy, wszystkich Was. Kierując się swoją maksymą życiowa "Być skromnym, uczciwym, służyć ludziom" Staram się skrupulatnie wypełniając swoje parlamentarne obowiązki i traktować je jak misję, która została mi powierzona przez mieszkańców miasta Krakowa i powiatów: krakowskiego, olkuskiego i miechowskiego. Zawsze z troską podejmowałem się spraw ważnych dla nas , dla Małopolski i dla Państwa. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996r. Dz. U. 72 poz. 350 art.1 na ręce Państwa składam skrócone sprawozdanie z mojej czteroletniej działalności poselskiej. Posłem na Sejm RP IV Kadencji zostałem wybrany w okręgu wyborczym nr 13 obejmującym miasto Kraków, powiat krakowski ziemski, olkuski i miechowski. W sprawach powiatów, miast i gmin mojego okręgu ściśle współpracowałem z ich władzami w zakresie kluczowych spraw, które związane są z rozwojem naszego regionu. Byłem do dyspozycji tych gospodarzy samorządów terytorialnych, którzy wyrażali taką chęć. Podczas kadencji uczestniczyłem w licznych spotkaniach z władzami samorządowymi. W swoich biurach poselskich w Olkuszu, Krakowie, Miechowie, Wolbromiu, Bukownie i Kluczach przyjąłem ponad 2500 zainteresowanych i podjąłem ponad 650 interwencji lokalnych w sprawach ważnych dla mieszkańców jak i instytucji.

Wystąpienia w Sejmie:

W czasie czterech lat trwania kadencji poselskiej wziąłem udział w 108 trzydniowych posiedzeniach Sejmu RP. Wygłosiłem 286 wystąpień z trybuny sejmowej oraz zgłosiłem 156 interpelacji , zapytań poselskich, oświadczeń i pytań w sprawach bieżących do członków Rady Ministrów w kwestiach szczególnie ważnych dla mieszkańców mojego okręgu wyborczego. Na 50-ciu posiedzeniach Sejmu pełniłem zaszczytną funkcję Sekretarza. Pracowałem również w Parlamentarnym Zespole Strażaków, w Parlamentarnym Zespole Samorządu Terytorialnego, w Grupie Parlamentarnej Polsko-Nordyckiej, a także w Grupie Parlamentarnej Ameryki Środkowej i Południowej.
Z uwagi na brak miejsca w tej krótkiej publikacji zapraszam zainteresowanych do odwiedzenia moich stron internetowych:

Komisje i Podkomisje:

Komisja do spraw Kontroli Państwowej
(10.2001-03.2004)

 • Podkomisja stała ds. transportu
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1421)
 • Podkomisja stała ds. monitorowania tworzenia systemu pozyskiwania oraz wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz zmianie ustawy (druk nr 1933)
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o wyrobach budowlanych i o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz poselskiego projektu ustawy Prawo budowlane (druki nr 2464, 2463, 2094)
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2387, 2387-A)

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
(10.2001-02.2003, 05.2005-10.2005)

 • Podkomisja stała ds. finansów samorządowych,
 • Podkomisja nadzwyczajna do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie wojewódzkim (druk 591)
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1031)
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (druk nr 1097)
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 984) i rządowego projektu ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminnych uzdrowiskach oraz zmianie niektórych ustaw (druk nr 1910)
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miast, ustawy o referendum oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr3981)

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z programem rządowym "Przedsiębiorczość -Rozwój-Praca"
(07.2003-05.2005)

 • Podkomisja nadzwyczajna ds. gospodarki

 

Komisja Europejska
(03.2004 - 02.2005)


 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (druk nr 2584)
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (druk nr 2577)
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (druk nr 2636)
 • Podkomisja stała ds. Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
 • Podkomisja stała ds. Nowej Perspektywy Finansowej

Prace legislacyjne

Realizując program Unii Pracy, byłem wraz z grupą posłów Klubu Parlamentarnego Unii Pracy, wnioskodawcą następujących ustaw:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowe, Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego (projekt umożliwia skuteczniejszą, niż do tej pory egzekucję majątków zdobytych w drodze przestępstwa)
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(projekt proponuje stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% płacy przeciętnej w gospodarce narodowej)
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz zmianie innych ustaw (projekt proponuje polepszenie ochrony wynagrodzenia za pracę i innych podstawowych praw pracowników)
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt ma na celu ograniczenie zjawiska nie regulowania należności firm w stosunku do swoich partnerów handlowych, czyli likwidację tzw. zatorów płatniczych)
 5. Projekt ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt i zasadach wykonywania praktyki lekarsko- weterynaryjnej
 6. Projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (projekt jest opracowany przez działkowców i broni idei ogródków działkowych w Polsce)
 7. Projekt ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach (projekt reguluje zasady lecznictwa uzdrowiskowego oraz funkcjonowanie uzdrowisk. Mimo, że ustawa jest oczekiwana przez pacjentów, została uchwalona dopiero w następnej kadencji Sejmu)

Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net