Biografia

Demo

Jan Orkisz


Wraz z żoną Barbarą

Wraz z żoną Barbarą

Rodzina Orkiszów

Rodzina Orkiszów

 

Kilka słów o sobie:

Szanowni Państwo!

Nazywam się Jan Orkisz. Urodziłem się 4 sierpnia 1954 r. w Zawadzie. Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. w 1980 r. uzyskałem na tej uczelni tytuł inżyniera, a w 2007 roku powróciłem tam, aby podwyższyć swoje kwalifikacje poprzez odbycie studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Moje życie zawodowe dostarczyło mi szeroki wachlarz wiedzy i doświadczeń. Przepracowałem ponad 40 lat w wielu przedsiębiorstwach działających na terenie Ziemi Olkuskiej.

Swoją działalność społeczną i polityczną zaczynałem już w latach 80 tych XX wieku. Od 1976 r do 1990 r byłem członkiem PZPR. Od 1990 r do 1998 r byłem członkiem założycielem SdRP, a od 1998 r członkiem Unii Pracy. Od 2000 roku jestem członkiem Rady Krajowej UP, a obecnie Przewodniczącym Rady Okręgowej Unii Pracy w okręgu nr 13 w Krakowie i Wiceprzewodniczącym Unii Pracy.

 

 Wykształcenie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Maszyn Górniczych
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dokonania zawodowe:

 • Kierownik sekcji zarządzania OFNE Olkusz,
 • Kierownik zajezdni WPK Katowice - Oddział Olkusz,
 • Kierownik stacji obsługi nr 3 w Olkuszu - P.P. Polmozbyt Katowice,
 • Kierownik zajezdni PBK Bytom Oddział Olkusz.
 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz II kadencji.
 • Wicestarosta olkuski I kadencji.
 • Poseł na Sejm RP IV kadencji.
 • specjalista ds. bhp i p. poż. w NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu.
 • Wicestarosta olkuski V kadencji.

Działalność społeczno-polityczna:

 • Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 • Członek Rady OPZZ Województwa Małopolskiego.
 • Członek Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia "Pokolenia"
 • Wiceprzewodniczący Unii Pracy.

 

 

 

Wiedza i doświadczenie

Moim atutem jest bogate doświadczenie zawodowe. Przepracowałem ponad 40 lat w wielu przedsiębiorstwach działających na terenie Ziemi Olkuskiej. Byłem m.in. kierownikiem sekcji zarządzania OFNE Olkusz, kierownikiem zajezdni WPK Katowice (Oddział w Olkuszu), kierownikiem stacji obsługi nr 3 w Olkuszu oraz kierownikiem zajezdni PBK Bytom Oddział w Olkuszu. Moja kariera zawodowa jest także mocno związana ze służbą zdrowia. Byłem specjalistą do spraw bhp w NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, przewodniczącym Małopolskiej Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz członkiem Rady OPZZ Województwa Małopolskiego. Pełniłem także funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia "Pokolenia". Od października 2010 r. do stycznie 2015 r. przewodniczyłem Radzie Pracowników w olkuskim szpitalu.

Na mój dorobek zawodowy składa się także moja działalność samorządowa. Byłem Wiceburmistrzem Miasta i Gminy Olkusz II kadencji oraz Wicestarostą Olkuskim I Kadencji. Po raz pierwszy zostałem Radnym Rady Narodowej w Olkuszu w 1988 r. Wówczas pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Od 1994 r. do 1998 r. byłem Radnym Rady Miejskiej w Olkuszu, a od 1998 r. do dziś - Radnym Rady Powiatu Olkuskiego. W kadencji 2010-214 przewodniczyłem Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia. W latach 2001 - 2005 byłem posłem na Sejm RP. Pełniłem funkcję sekretarza Sejmu. Moja praca w sejmie odznaczała się nadzwyczajną aktywnością. W 2002 r. uzyskałem zaszczytny tytuł Człowieka Roku w Plebiscycie Gazety Krakowskiej: za społecznikowską pasję, za wieloletnią, konsekwentną pracę na rzecz środowiska, za wspieranie proekologicznych inicjatyw. Od stycznia 2015 r ponownie pełnię funkcję Wicestarosty Powiatu Olkuskiego. Prowadzę szczęśliwe życie rodzinne. Wraz z żona Barbarą wychowaliśmy trzech synów. Całe swoje życie staram się spędzać aktywnie, dając z siebie 100% pasji, zaangażowania i wiedzy.

Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net