• Slideshow01

Najnowsze wpisy

Demo

Jan Orkisz

Samorządowiec i związkowiec

Nazywam się Jan Orkisz. Urodziłem się 4 sierpnia 1954 r. w Zawadzie. Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1980 r. uzyskałem na tej uczelni tytuł inżyniera, a w 2007 roku powróciłem tam, aby podwyższyć swoje kwalifikacje poprzez odbycie studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Moje życie zawodowe dostarczyło mi szeroki wachlarz wiedzy i doświadczeń. Przepracowałem ponad 40 lat w wielu przedsiębiorstwach działających na terenie Ziemi Olkuskiej. Byłem specjalistą do spraw bhp w NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, przewodniczącym Małopolskiej Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz członkiem Rady OPZZ Województwa Małopolskiego. Od października 2010 r. do stycznie 2015 r. przewodniczyłem Radzie Pracowników w olkuskim szpitalu. Na mój dorobek zawodowy składa się także moja działalność samorządowa. Byłem Wiceburmistrzem Miasta i Gminy Olkusz II kadencji oraz Wicestarostą Olkuskim I Kadencji. Po raz pierwszy zostałem Radnym Rady Narodowej w Olkuszu w 1988 r. Wówczas pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Od 1994 r. do 1998 r. byłem Radnym Rady Miejskiej w Olkuszu, a od 1998 r. do dziś - Radnym Rady Powiatu Olkuskiego. Od stycznia 2015 r. ponownie pełnię funkcję Olkuskiego Wicestarosty. Prowadzę szczęśliwe życie rodzinne. Wraz z żona Barbarą wychowaliśmy trzech synów. Całe swoje życie staram się spędzać aktywnie, dając z siebie 100% pasji, zaangażowania i wiedzy.

 

 

 

Czytaj biografię

Walka o olkuski szpital

W 2009 roku zapadła decyzja w sprawie prywatyzacji Publicznego Szpitala Powiatowego w Olkuszu. Decyzję tą podjęli radni Rady Powiatu w Olkuszu wywodzący się z prawicy. Z inicjatywą podjęcia tej uchwały wystąpił ówczesny Zarząd Powiatu w Olkuszu pod przewodnictwem Starosty Olkuskiego Leszka Konarskiego. Byłem wówczas zdecydowanym przeciwnikiem takiego przekształcenia olkuskiego szpitala. Większość ówczesnych radny Rady Powiatu zagłosowała jednak za przekształceniem szpitala. Decyzja ta została podjęta mimo sprzeciwu radnych lewicy, protestu prawie dwóch tysięcy mieszkańców powiatu olkuskiego i sprzeciwu niemal wszystkich pracowników szpitala wyrażonego w zakładowym referendum. W wyniku podjętej uchwały powołano do życia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu, utworzony przez spółkę z o.o. Nowy Szpital w Olkuszu o kapitale założycielski 50 000 zł, w której powiat olkuski nabył tylko 30% udziałów. W wyniku tej decyzji Powiat utracił nadzór nad Szpitalem, i co za tym idzie, nad realizacją zadania ochrony zdrowia mieszkańców powiatu. Każdy radny na pierwszej sesji składał ślubowanie, w którym zobowiązywał się między innymi: … „czynić wszystko dla pomyślności wspólnoty samo-rządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Złożone ślubowanie zobowiązuje! Ja swoich przyrzeczeń dochowuję – dlatego walczę, o przywrócenie pełnego nadzoru samorządu powiatowego nad olkuskim szpitalem, a równocześnie nad ochroną zdrowia naszych mieszkańców.

Czytaj dalej

Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net